Начало

             Добре дошли, уважаеми посетители,

 

тази страница е предназначена за да ви информира за всички актуално теми от от катедра "Маркетинг и Стратегическо планиране" към УНСС, както и да ви помогне да се ориентирате в нашата дейност.

Академичният състав на „Маркетинг и стратегическо планиране” включва двадесет преподаватели:

4 професори, от които 2 доктори на икономическите науки и 2 доктори по икономика;
8 доценти доктори по икономика;
8 главни асистенти, от които 4 с образователна и научна степен доктор;
1 старши асистент и 4 асистента.
Катедрата обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”:


Хабилитираните преподаватели в катедрата, които са 55% от академичния й състав, притежават необходимия профил и квалификация по съответните научни специалности. Те са доказани учени и преподаватели с богати теоретични познания и практически опит в областта на маркетинга и планирането. Нехабилитираните преподаватели (45% от академичния състав) участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 45% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика.

В съответствие с визията и мисията на Университета за национално и световно стопанство преподавателският състав на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” си поставя за цел нейните възпитаници да добият задълбочена научна подготовка и висока професионална компетентност, да развиват авангардно стратегическо мислене, за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни органи на властта, в наши и международни институции от различен характер, както на територията на България, така и в чужбина. Около 70% от преподавателите в катедрата са бивши нейни възпитаници.

Посланието на колектива на катедрата към настоящите и бъдещите студенти в УНСС са думите на българската световна шампионка по шахмат Антоанета Стефанова: „Само в речниците думата победа се намира преди думите работа и труд.” А ние ще добавим, че дори и в речниците думата успех е след думите работа, старание и труд.

mavi tur

yacht charter turkey

kayıp bonusu veren bahis siteleri

tubidy

tubidy mobile music

bahisnow

bahisnow bonus bahisnow giriş bahisnow siteleri bahisnow vip bahisnow

Последни новини

Държавен изпит ОКС "Бакалавър"
Актуална информация за ОКС "Магистър"
Актуализирани дати за изпити
Завърши Юбилейна конференция
Юбилейната научна конференция

 

Сайтове

as